Verhuur / Rentmeesterschap

Verhuur en beheer van uw eigendom :

  • Verhuren aan de best mogelijke prijs.
  • Wij staan in voor begeleide bezoeken en een uitgebreide screening van de kandidaten.
  • Een continue bijscholing zorgt ervoor dat wij u steeds kunnen informeren omtrent de nieuwe regelgeving en wetten met betrekking tot verhuur (bijvoorbeeld EPC, rookmelders, ...)
  • Wij zorgen voor een uitgebreid dossier en handelen alle administratie voor u af.
  • Als rentmeester staan wij tevens in voor de financiële opvolging van uw dossier (innen en opvolgen van de maandelijkse betalingen, jaarlijkse indexering, ...), zorgen wij voor de opmaak van een gedetailleerde plaatsbeschrijving en bieden wij een tele-onthaal voor zowel huurder als eigenaar