VERHUUR / BEHEER

DESKUNDIGE OPVOLGING VAN UW VASTGOED

 

1. Opening huurdossier : uw pand wordt op professionele wijze in de kijker gezet                    

√   duidelijke samenwerkingsovereenkomst

√   aanleg van een administratief dossier, rekening houdend met uw verhuurvoorwaarden

√   fotoreportage

√   voorstelling van uw pand via diverse mediakanalen (websites, print publiciteit, social media, te huur bord   aan de woning, …)

√   begeleide bezoeken met kandidaat-huurders

√   uitgebreide screening van kandidaat-huurders

√   selectie van een geschikte huurder

 

2. Beheer met een dienstverlening van A tot Z

Administratief :

√   opstelling van een sluitend huurcontract (maatwerk)

√   bespreking en ondertekening van de huurovereenkomst

√   opmaak van een gedetailleerde plaatsbeschrijving

√   plaatsing van de huurwaarborg

√   overhandiging sleutels en opmaak ontvangstverklaring

√   registratie van huurovereenkomst & plaatsbeschrijving

√   tele-onthaal service voor huurder en eigenaar

√   opvolging van naleving van de huurovereenkomst

√   wij zijn het enige aanspreekpunt bij problemen

√  continue opvolging van de wetgeving: o.a. verplichtingen i.v.m. EPC,

     rookmelders, ...

Financieel :

√   dagelijkse inning en doorstortingen

√   strenge opvolging van stipte betaling

√   verzending van aanmaningen bij wanbetaling

√   indexering huur

 

3. Afsluiting huurdossier

√   verwerking van de huuropzeg

√   plaatsbeschrijving bij uittrede

√   bespreking eventuele materiële huurschade

√   vrijgave van de huurwaarborg

√   inning van de verschuldigde bedragen

√   nieuwe te huur stelling

 

4. Onze troeven               

√   zeer scherpe tarieven, vanaf € 45 excl. B.T.W. per maand

√   geen huur = geen commissie (ook niet bij leegstand)

√   huurverbrekingsvergoeding gaat naar de eigenaar, niet naar het kantoor

√  deskundige en stricte opvolging

√   duidelijke communicatie naar huurder en verhuurder