Verhuur / Beheer:

DESKUNDIGE OPVOLGING VAN UW VASTGOED


1. Opening huurdossier : uw pand wordt op professionele wijze in de kijker gezet

√  duidelijke samenwerkingsovereenkomst
√  aanleg van een administratief dossier, rekening houdend met uw verhuurvoorwaarden
√  fotoreportage
√  voorstelling van uw pand via diverse mediakanalen (websites, print publiciteit, social media, te huur bord aan de woning, …)
√  begeleide bezoeken met kandidaat-huurders
√  uitgebreide screening van kandidaat-huurders
√  selectie van een geschikte huurder

 

2. Beheer met een dienstverlening van A tot Z

Administratief :

√  opstelling van een sluitend huurcontract (maatwerk)
√  bespreking en ondertekening van de huurovereenkomst
√  opmaak van een gedetailleerde plaatsbeschrijving
√  plaatsing van de huurwaarborg
√  overhandiging sleutels en opmaak ontvangstverklaring
√  registratie van huurovereenkomst & plaatsbeschrijving
√  tele-onthaal service voor huurder en eigenaar
√  opvolging van naleving van de huurovereenkomst
√  wij zijn het enige aanspreekpunt bij problemen
√ continue opvolging van de wetgeving: o.a. verplichtingen i.v.m. EPC, rookmelders, ...

Financieel :

√  dagelijkse inning en doorstortingen
√  strenge opvolging van stipte betaling
√  verzending van aanmaningen bij wanbetaling
√  indexering huur

 

3. Afsluiting huurdossier

√  verwerking van de huuropzeg
√  plaatsbeschrijving bij uittrede
√  bespreking eventuele materiële huurschade
√  vrijgave van de huurwaarborg
√  inning van de verschuldigde bedragen
√  nieuwe te huur stelling

 

4. Onze troeven

√  zeer scherpe tarieven, vanaf € 45 excl. B.T.W. per maand
√  geen huur = geen commissie (ook niet bij leegstand)
√  huurverbrekingsvergoeding gaat naar de eigenaar, niet naar het kantoor
√  deskundige en strikte opvolging
√  duidelijke communicatie naar huurder en verhuurder